Meisie Jy is nog Jonk

Jy weet jy vat groot kanse Om by mense te gaan werk. Nogals mense soos slamse Meisie, wees maar sterk. Daar werk jy net vir […]

Masenzeni Ushintsho Project

The rationale for selecting the Central Karoo as a focus point for our youth programme was based on the fact that our research indicates that […]